powrót

Regulamin usługi SMS

§1

Organizatorem Usługi jest Serwis Internetowy i-run.pl (www.i-run.pl), email: kontakt@i-run.pl

§2

Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, sprawuje firma Avantis S.A. z siedzibą w Warszawie 00-103, przy ul. Królewskiej 16, Infolinia: (22) 312 18 52

§3

Serwis polega na udostępnieniu kodu jednorazowego, który umożliwia pobranie ze strony i-run.pl wybranego zdjęcia w pełnej rozdzielczości (jeśli nie podano inaczej rozdzielczość wynosi 10 Mpx (3872 x 2592 px). Użytkownik po wysłaniu SMSa o treści KOD.IR na numer 7355 otrzymuje SMSa z kodem, który należy wpisać w polu pod wybranym zdjęciem.

§4

Koszt wysłania SMS wynosi:
- 3,00 zł netto (3,69 zł brutto)
Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).

§5

Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanej treści SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.

§6

W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych (fraudów) w serwisie wprowadzono ograniczenia w ilości wysyłanych SMSów z jednego numeru MSISDN w ciągu jednej doby. Ograniczenie pozwala w ciągu jednej doby na wysłanie na dany numer, SMS-ów o wartości nie przekraczającej 100 zł netto. SMSy wysłane ponad tą kwotę uznawane będą jako tzw. fraudy, i nie będą uznawane.

§7

W przypadku nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, użytkownik ma prawo złożenia reklamacji przez wysłanie e-maila na adres: reklamacje@avantis.pl

§8

Użytkownikowi przysługuje również prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu. W szczególności w przypadku gdy po wpisaniu kodu nie udało się ściągnąć wybranego zdjęcia należy w ciągu 7 dni wysłać e-mail na adres reklamacje@i-run.pl. W wiadomości należy podać kod otrzymany SMS-em. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

§9

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.

powrót